Gelecek yılların en hayati konusu olan gıda ve su güvenliğini sağlama bilinciyle bugüne kadar birçok mücadelemiz oldu. İçme suyu kaynaklarımızı tehlikeye atan, Kanal İstanbul projesiyle eşsiz coğrafyamızı geri dönülmez sorunlarla karşı karşıya bırakacak olan, tarım alanlarını ranta ve imara açan anlayışın her zaman karşısında olduk. Tarımın ve çiftçinin her zaman yanında olduk, su kaynaklarımızı korumak için projeler hayata geçirdik, ranta geçit vermedik. Yeni dönemimizde de gıda ve su kaynaklarımızı koruyarak geliştirmek için yol haritamızı hazırladık.

Her zaman olduğu gibi bugünden sonra da içme suyu kaynaklarımızı koruyacak, toprağımızı, havamızı kirleten projelerin önünde durmaya devam edeceğiz. İstanbul’da yaşamı muhafızları olarak gelecek yeni nesillerin sağlıklı gıdaya ve temiz suya erişebilmesini sağlayacak projelerimizi hiç durmadan, dinlenmeden tüm gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz. İşte bu kadar hayati önem taşıyan hedeflerimizi 10 başlık altında sıraladık:

             1-  Yeni̇ Hal ve Depolama Tesisleri Açacağız

Silivri ve Pendik’te 150’şer bin ton kapasiteli lisanslı depolama tesislerini çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. 244 adet dükkan ve iş yerini faaliyete geçirecek, İstanbul’daki tahıl üreten çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmaya devam edeceğiz.

             2-  Halk Ekmek’i Yaygınlaştıracağız.  

Halk Ekmek ürünlerine erişimi kolaylaştırmak için 100 adet yeni büfe kuracağız. Büfelerin yanı sıra zincir marketlerle de anlaşmalar yaparak sağlıklı ve güvenilir ekmek çeşitlerine erişimi artıracağız. Ayrıca Halk Ekmek’in ürün çeşitliliğini de artırmak için yatırım yapacak, farklı ürünlerle daha çok rafta yer alacağız.

             3-  İstanbulluları Bireysel Tarıma Teşvik Edeceğiz

İstanbul’da toprağa eli değmeyen kimse kalmasın diyerek hayata geçirdiğimiz İBB Halk Bostanı uygulamamızı yaygınlaştıracağız. Ayrıca tarihi bostanlarımızda yer alan ve ekim yapan üreticilerimize ücretsiz tohum desteği sunacak, sağlıklı ürünlerin İstanbul içerisinde yetişmesinin önünü açacağız.

             4-  Üreten İstanbul'a Daha Fazla Destek Vereceğiz

İstanbullu üreticilerimize olan desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu kapsamda İstanbullu üreticilerden satın aldığımız ve Halk Ekmek’te kullandığımız buğday miktarını yılda 30.000 tona çıkaracağız. İstanbul’daki çiftçiler için alım garantili, sözleşmeli tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak, çiftçilerin ürettiği ürünün ellerinde kalmasının önüne geçeceğiz.

İBB tarihinde ilk kez başlattığımız tohum, gübre, fide, mazot, yem gibi çiftçilik ve hayvancılık için verdiğimiz destekler ile arıcılık ve balıkçılık desteklerini 2 katına çıkaracak, üretim sırasında üreticilerin yaşadığı finansal zorluklar karşısında verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz.

Sera destek paketi uygulaması başlatarak yeni seralar yapılması ve mevcut seraların yenilenmesi için destek sağlayacağız.

Tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz, birlikler, ziraat odaları ve su ürünleri kooperatiflerimiz için makine ve ekipman desteği sağlayacağız.

             5-  Tarımsal Mirası Koruyacak, Tarımsal Geleceği Yaratacağız

 Atatürk’ün bize bıraktığı miraslardan birisi olan ve geçtiğimiz dönemde yeniden hizmete açtığımız Büyükdere Fidanlığı’nda Yerel Tohum Merkezimizi hayata geçirecek, ata tohumlarının genetik mirasına sahip çıkacağız. Ürettiğimiz tohumlarımızı çiftçilerimizle ve talep eden yurttaşlarımızla ücretsiz olarak paylaşacak, iyi tohumdan ve dolayısıyla sağlıklı gıdadan herkesin faydalanmasını sağlayacağız.

Zirai Drone Merkezi kurarak çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Dikey tarım ve topraksız tarım pilot uygulamalarımızı başlatacak, tarımda yeni nesil hamleler yapacağız.

Biri Anadolu biri de Avrupa Yakası’nda olmak üzere 2 Süt İşleme Tesisi kuracağız. Bu tesisler sayesinde süt kalitesinin de artmasına öncülük edeceğiz.

             6-  Hamidiye Su İçin Kapasiteyi İki Katına Çıkaracağız

 Hamidiye Su ürün yelpazesini genişletecek, su üretim kapasitesini artıracağız. Günlük 2 milyon litrelik üretim kapasitesini gelecek dönemde 4 milyon litreye çıkaracağız.

             7-  Tarımsal Sulama İçin İki Yeni Gölet Yapacağız

İçme suyu kaynaklarının tarımsal sulama için kullanılmaması için bu kaynakları birbirinden ayıracağız. Böylece hem içme suyu kaynaklarımızı koruyacak hem de tarımsal sulama için ayrılan kapasitemizi artıracağız. Kapalı Devre Sulama Sistemleri Dönüşümü’nü 6 adet sulama göletinde tamamlayacağız. Bu göletlere ek olarak Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birer adet yeni sulama göleti yaparak tarımsal üretimi destekleyeceğiz.

             8-  İçme Suyu İçin Yeni Altyapı Projeleri Hayata Geçireceğiz

25 adet su deposu inşa edecek; yeni dönemde içme suyu depolama kapasitemizi %20 oranında artıracağız. İçme suyu depolama kapasitemizi 2.255.000 m³’e çıkaracağız.

İçme suyu terfi merkezi sayısını artıracak; 143’ten 152’ye çıkaracağız.

Geçtiğimiz dönemde içme suyu arıtma kapasitemizi 4.428.860 m³/gün’den 4.930.000 m³/gün’e çıkardık, Yeni dönemde bu kapasitemizi daha da artırarak 5.770.000 m³/gün’e ulaştıracağız.

300 km isale hattı, 1.000 km şebeke hattını 2030’a kadar inşa edeceğiz. Yeni inşa ettiğimiz şebekeler ve isale hatlarıyla birlikte şehir içi su dağıtım sistemini güçlendireceğiz.

             9-  Temiz Su Tedariğimizi Güvende Tutacağız

İstanbul’da su sorununa köklü çözümler sunacak, alternatif içme suyu kaynaklarına yönelik projeler üreteceğiz. Bu projelerden ilki olarak Rezve Projesi’ni 4 yıl içerisinde İstanbul’a kazandıracağız. Rezve Projesi ile Avrupa Yakası’ndaki toplam su kaynağını %20 artıracağız.

Yapımına devam ettiğimiz Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy Tünellerini tamamlayacağız ve 2028 yılına kadar devreye alacağız. Bu tünellerle birlikte şehir içi su dağıtım sistemini güçlendireceğiz.

İçme suyu şebekesini 19.146 km’den 19.975 km’ye çıkardık, 20.975 km’ye çıkaracağız.

Devlet Su İşleri idaresinde olan ve bir türlü tamamlanamayan Melen Barajı’nı yeni dönemde DSİ'den devralıp tamamlayacağız. Bu kamu yatırımını heba olmaktan kurtaracak, çevre ve su kaynaklarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü arkamıza alarak koruyacağız.

             10-  Su Tasarrufunda Dirençli Adımlar Atacağız

Alt yapı yatırımlarımız ve izleme sistemlerimizi geliştirerek kayıp kaçak sorununu minimum düzeye indireceğiz. Su tasarrufuna yönelik farkındalık kampanyalarımızı artıracak, suyun korunmasına yönelik toplum bilinci sağlayacak adımlar atacağız.

Geçtiğimiz dönemde yaptığımız gibi kayıp ve kaçak su kullanımının önünde duracak, su tasarrufunu İstanbul’un her noktasında sağlamaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. 2019 yılında %22,31 olan su kayıp-kaçak oranını 2023 yılı sonunda yüzde %18,94'e azaltarak toplam 40 milyon m³ su tasarrufu sağladık. Yeni dönemde bu kayıp veya kaçak su kullanımını %15‘in altına indireceğiz. %15’in altına inen bu kullanımla birlikte yılda 80 milyon m³ su tasarrufu sağlayacağız.