İstanbul'un liderlik potansiyelinin ortaya çıkmasının dayanışmacı bir yerel yönetim anlayışı ve güçlü yerel demokrasinin şehrimize yayılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. İstanbul’u özgür, lider ve demokratik bir şehir haline getirme hedeflerimiz doğrultusunda atacağımız adımları belirledik. Bu on adım, şehrimize güç ve özgürlük getirecek.

İstanbul’u yeni dönemimizde de hep birlikte, ortak akılla, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bu şekilde ortak akılla alınan İstanbul’un kararları uygulanabilir ve kapsayıcı şekilde hayata geçecek. İstanbul, sadece kendi bölgesine değil kendi coğrafyasına liderlik edebilecek bir anlayışla yükselecek.

             1-   Demokratik Yerel Yönetim Reformu Yapacağız

Köklü bir Yerel Yönetimler Reformu gerçekleştirecek; kent hakkı, hukuk ve toplum yararını merkeze alan bir yerel yönetim anlayışı ortaya çıkaracağız. Merkezi-yerel idareler arasındaki yerel belirsizlikleri giderecek; karar, yetki ve sorumluluk alanlarını yeniden düzenleyeceğiz. İdareler arasındaki görev paylaşımlarını yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliğine ve yerindenlik anlayışına uygun olacak şekilde belirleyecek, etkin bir yerel yönetimler reformuna öncülük edeceğiz. Bu kapsamda yasa ve mevzuatların günümüz koşullarına ve idare şekline yönelik belirlenmesi için düzenlemeler önereceğiz.

  •  Büyükşehir Yasası,
  • Kent Planlama,
  • Çevre ve Afet Mevzuatı,
  • İdari ve yönetsel birimler arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonu,

Mali reforma yönelik önereceğimiz düzenlemelerle kent yönetiminin yapısını şehrimiz için daha faydalı olacak şekilde değiştirmek için adım atacağız.

             2-  Küresel Ağlar ve Kent Diplomasisinde İstanbul’u Lider Konuma Getireceğiz

İstanbul’u hak ettiği değere kavuşturmak için çalışacak; şehrimizi uluslararası alanda baş aktör haline getireceğiz. Konumu, binlerce yılı barındıran tarihi mirası, kaynakları, insanları ve onlarca eşsiz özelliğiyle İstanbul, Ortadoğu’dan Doğu Avrupa’ya ve Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafya için liderlik edebilecek özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkararak İstanbul’un ekonomik ve siyasi olarak liderlik etmesine olanak sağlayacağız. Bu hedefimizle iş birlikleri yapacak, İstanbul’un uluslararası ilişkilerini güçlendirecek ve denetleyecek ofisler ve enstitü kuracağız.

Uluslararası Kent Ağları ve Kent Liderliği: İstanbul’u küresel alanda daha güçlü hale getirmek üzere Avrupa’da ve Balkanlardaki etkinliğini, Ortadoğu ve Asya bölgeleriyle ilişkilendireceğiz.

Uluslararası Kent Koalisyonları ve İş Birliği Ağı: Kuracağımız bu ağ, dünyanın ilham veren şehirleriyle deneyime dayalı iş birliklerini geliştirmemize olanak sağlayacak. Uluslararası Kent Koalisyonları ve İş Birliği Ağı, diğer şehirlerle iş birlikleri ve fikir alışverişleri yapabilmemize ek olarak uluslararası platformlarda güven teşkil etmemizi sağlayacak.

İstanbul Uluslararası İlişkiler Ofisi: İstanbulluların ve sivil toplum kuruluşlarının şehrimizi uluslararası düzeyde temsil etmelerini sağlamak, eğitici ve profesyonel fırsatlar oluşturmak için İstanbul Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni hayata geçireceğiz. İstanbul Uluslararası İlişkiler Ofisi, tüm bunlara ek olarak yerel veya evrensel belgelerle ilgili konularda verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğiniz izlemek ve denetlemek gibi işlevlere sahip olacak.

Müzakere ve Kentsel Demokrasi Enstitüsü: İstanbul’un yerel demokrasi alanında kendini dünyaya kanıtlamış, lider bir şehir olması için atılacak olan adımları izlemek ve raporlamak üzere Müzakere ve Kentsel Demokrasi Enstitüsü’nü hayata geçireceğiz. Müzakere ve Kentsel Dönüşüm Enstitüsü’nde şehrimizin karar verme ve yönetişimde katılımcı demokratik yaklaşımları hayata geçirmesi için sivil toplum bileşenlerini bir araya getireceğiz. Koordinasyon halinde bir araya gelen bileşenlerle birlikte uluslararası demokratik çerçevelere dayanan politikaların üretilmesine olanak sağlayacağız.

             3-  Güçlü ve Dayanışmacı Bir Yerel Yönetim Anlayışı Geliştireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birikim, deneyim ve gücünü Türkiye’ye, Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere aktaracak bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu anlayışı yeni dönemimizde de dayanışmayla sürdürecek, kuracağımız yeni birimlerimizle birlikte hareket ederek, tüm ülkemizle birlikte güçleneceğiz.

Kardeş Belediyeler Ağı: Kardeş Belediyeler Ağı’nı hayata geçirecek ve önderliğini üstleneceğiz. Bu ağla birlikte Türkiye’deki diğer yerel yönetimlerle birlikte dayanışma ve iş birliklerinin yürütülmesini sağlayacağız. Deneyim ve bilgilerimizi paylaşacak, ortak projeler yürüterek tüm yerel yönetimlerin arasında güçlü bir bağ kurulmasında öncülük edeceğiz.

Yerel Yönetimler Akademisi: Etkin kamu hizmeti sunumunu destekleyen bir platform oluşturacağız. Yerel Yönetimler Akademisi’yle birlikte yerel yönetim ekiplerine yönelik olarak gelişim ve eğitim imkanları sunacak, yerel yönetim çalışanlarını destekleyerek ekiplerin niteliklerinin gelişmelerinde destek olacağız.

             4-  Marmara’da Birlik Sağlayacağız

Marmara Bölgesi’nde dayanışma ve iş birliğini artırarak bölgeyi geleceğe özgür ve güçlü ve özgür bir biçimde taşıyacağız. Bölgenin ortak sorunlarını Marmara Bölgesi ile bir bütün olacak şekilde düşünecek, deprem ve müsilaj gibi ortak çevresel problemlere olan çözümlerimizi bölgeyle birlikte ve bütünlük içinde üreteceğiz. İstanbul’un yönetim strateji ve politikalarını oluştururken, icraatları hayata geçirirken de Marmara ile birlikte bölgesel olarak çalışacak, birlik sağlayacağız.

Marmara Bölgesel Koordinasyon Merkezi: Marmara Bölgesel Koordinasyon Merkezi'ni kurarak, Marmara Bölgesi'nde bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu merkez ile, bölgesel dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir rol üstlenecek, İstanbul’u bölgemizle birlikte ileri taşıyacağız.

İstanbul Planlama Ajansı Bölgesel Planlama Çalışmaları: İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte, İstanbul'un 2050 vizyonunu belirlemek için ortak akla ve bilimsel temellere dayanan projeleri bölgesel olarak planlayıp geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Böylece bölgesel planlama çalışmalarında uyumu ve bütünlüğü artıracağız.

             5-  Yerel Demokrasi Çözümleri Sunacağız

İstanbul'un demokratik yapısını güçlendirmek ve şehrin yönetimine daha geniş bir katılım sağlamak için çeşitli mekanizmaları hayata geçireceğiz. Bu kapsamda;

İstanbul Kent Konseyi'nin liderliğinde, ilçe kent konseylerinin bir araya gelerek karşılıklı ilişkilerini güçlendireceği ve iş birliği fırsatlarını değerlendirebileceği İlçe Kent Konseyleri Koordinasyon Masası'nı kuracağız.

İstanbul'un farklı bölgelerindeki ilçeler arasında daha etkin bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla Komşu İlçeler Çözüm Masası'nı oluşturacağız. Bu platformlar, ortak sorunlara birlikte çözüm bulmak ve şehrin farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşların sesini daha yüksek şekilde duyurmak için önemli bir araç olacak.

İstanbulluların kent yönetimine aktif şekilde katılımını sağlamak için Katılım Ofisleri'ni kurmayı planlıyoruz. Bu ofisler, İstanbulluların altyapı geliştirme, şehir planlaması ve çevresel politikalar gibi konularda fikirlerini özgürce beyan ederek yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlayacak. Katılım Ofisleri, herkesi şehir yönetimine dahil ederek demokratik bir İstanbul’un önünü açacak.

             6-  Yenilikçi Katılım Mekanizmaları, İş Birlikleri ve Dijital Demokrasi

Tüm İstanbul’a olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her kademesine de katılımcı demokrasiyi yayacağız.

Katılımcı Bütçe: Başlattığımız katılımcı bütçe projelerine yönelik bütçemizi yeni dönemde artıracağız.

Vizyon 2050 Katılım Platformu: Vizyon 2050 katılım platformunu kuracağız. Bu platformla birlikte iş birliklerini çoğaltma, izleme ve geri bildirim süreçlerini yürütecek, İstanbul’un 2050 vizyonunu katılımcı bir yaklaşımla hayata geçireceğiz.

Sektör ve Hizmet Geliştirme Platformları: İnovasyonu teşvik etmek için farklı disiplinlerden gelen insanları bir araya getirerek, kapsamlı ve çeşitli bir bakış açısıyla sektörlerin ve verilen hizmetlerin iyileştirilmesine katkıda bulunacağız. Bu platformlarla yaratıcı düşünme ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlayacağız.

3 Ayrı Bölgede Sivil Toplum Çalışma Merkezleri: İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini ve projelerini desteklemek amacıyla, her biri farklı bir bölgede olmak üzere 3 adet Sivil Toplum Çalışma Merkezi kuracağız. Bu merkezler, STK'ların kapasite geliştirmesi, bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatlarına erişimini kolaylaştıracak. Bunun sonucu olarak Sivil Toplum Çalışma Merkezleri, sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği toplum odaklı projelerin İstanbul genelinde yayılmasını sağlayacak.

Bilim Kurulları: İstanbul’un yerel yönetimlerin karşılaştığı önemli meselelerde, bilimsel temelli çözümler ortaya koymak üzere uzman bilim insanlarından oluşan bilim kurulları oluşturacağız. Bir araya getirdiğimiz kurullar ile karar alma süreçlerinde bilgiye dayalı ve sağlam bir temel sağlayacağız.

             7-  Kent Hakkı Bürosu Kuracağız

Vatandaşlarımızın ulaşım, eğitim, sağlık, temiz su ve temiz çevre gibi temel haklara erişimini sağlamak için gerekli koşulların ve düzenlemelerin sağlanmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Kent imkanlarından faydalanırken ayrımcılığa maruz kalmadan, eşit, özgür adil ve demokratik katılımcı mekanizmaların güvencesi olacağız. Bu hedef doğrultusunda Kent Hakkı Büromuzu kuracağız.

İstanbulluların karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak için Kent Hakkı Büromuzda rehberlik desteği sağlayacağız. Bu hizmetler, vatandaşlarımızın haklarını bilmelerine ve korumalarına yardımcı olacak, böylece kent yaşamından eşit şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. Bu şehrin ve şehirdekilerin haklarını koruyacak ve savunacağız.

             8-  Güçlü Mahalle, Özgür İstanbul

Yatay ve yerel bir demokrasi anlayışını benimseyecek, İstanbul’u bu anlayışla mahallesinden semtine, sokaklarına kadar örecek, birlikte özgürleşeceğiz.

Mahalle Yönetişim Toplantıları yapacağız. Her ilçede düzenleyeceğimiz bu toplantılarla mahalle sakinlerinin de yerel yönetimde söz sahibi olmasını sağlayacağız.

Benim Mahallem Benim Muhtarım Projesi’ni hayata geçirecek; muhtarlarımızın mahalledeki ihtiyaçlarını daha iyi anlayacak ve sorunlara çözüm bulacağız.

Motorize Yerinde Çözüm Ekipleri oluşturarak hızlı ve etkili müdahale edeceğiz. Motorize ekiplerimizle birlikte sorunları yerinde ve hızla çözeceğiz.

             9-  Yenilikçi Bilgi Hizmetleri Vereceğiz

İletişimde samimiyet ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, bilgi döngüsünü daha verimli hale getirecek; bilgiyi üreten, paylaşan ve toplayan anlayışı iyileştirecek ve kurumsallaştıracağız. Bu şekilde bilgi akışını iyileştirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve karşılıklı olarak faydalı ilişkiler kurmayı sağlayacağız.

Mobil Çözüm ve Çözüm Noktalarında Wi-Fi Hizmeti: İBB Wi-Fi noktalarına ek olarak çözüm noktalarımızda ve mobil çözüm merkezlerimizde vereceğimiz Wi-Fi hizmeti ile İstanbulluların internete daha kolay ve hızlı erişebilmesine olanak sağlayacağız.

Çok Dilli Çağrı Merkezi: Çağrı merkezimizi geliştirecek ve yeni dönemimizde toplam 10 farklı dilde hizmet vereceğiz.

İşitme Engelli İstanbullulara Görüntülü Çağrı Hizmeti: İşitme engelli İstanbullu vatandaşlarımız için işaret diliyle çağrı hizmeti başlatacak, görüntülü çağrı sistemi hizmeti sunacağız.

             10-  Güçlü Birey, Özgür İstanbul

İstanbul'un her kesimini, toplumda aktif birer yurttaş olmaya teşvik etmek için Yerel Demokrasi ve Katılım Akademisi'ni kuracağız. Bu akademi aracılığıyla gençlere, çocuklara ve yaş almış bireylere kadar herkesin temel haklarını bilinçli bir şekilde denetlemesini, hesap sormasını ve demokratik süreçlere katılmasını sağlayacağız. Bu akademiyle birlikte İstanbul'da güçlü ve katılımcı bir demokrasi kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağız.