Bu Çerez Politikası; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü taraf platformlar (sosyal medya siteleri) ve bu web siteleri veya üçüncü taraf programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

Bu internet sitesini kullanmaya devam ederek, işbu Çerez Politikasına ve yurtdışı aktarıma onay vermiş kabul edilirsiniz. Eğer çerezlerin burada açıklandığı şekliyle kullanılmasını onay vermiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıdaki başlıklar ile size açıklayacağız. Ancak kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmanın, bu internet sitesindeki kullanıcı deneyiminizi bazı yönlerden etkileyebileceğini bilmelisiniz.

Aşağıda, çerezlerle ilgili açıklamalarımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve bu tarayıcı ayarlarını nasıl değiştirebileceğine dair bilgileri bulabilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazlarınızda depolanan dosyalardır. Bu dosyaların bilgisayarınızda depolanmasına ilişkin tercihleriniz, kullandığınız internet tarayıcısı ayarlarından, tarafınızca belirlenmektedir.

Hangi Amaçlarla Çerezleri Kullanıyoruz?

Çerezleri, internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmek, sitemizdeki faaliyetleri hızlandırmak, sitemizi hangi şekilde ve ne amaçla kullandığınızı anlamak, anonim şekildeki istatistiki bilgileri edinmek, internet sitelerimizdeki içerikleri geliştirmek amacıyla kullanırız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlayan bilgiler değildir.

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

İnternet sitelerimizde kullanılan temelde iki tür çerez vardır; oturum çerezleri ve kalıcı çerezler. Oturum çerezleri, sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca cihazınızda tutulan geçici dosyalardır. Kalıcı çerezler ise, siz silene kadar cihazınızda kalmaktadır (Çerezlerin cihazınızda kalacağı süreyi tarayıcı ayarlarından belirleyebilirsiniz).

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri kullanarak, üçüncü taraflarla paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, internet sitemize ziyaret eden kişilere dair web sitesi kullanım bilgileri, tanıtım faaliyetlerinin etkili bir şekilde muhataplarına ulaşabilmesi adına, hizmet alınan üçüncü taraf kurumlarla paylaşılabilir.. Ancak bu bilgiler, sizin kimliğinizi tanımlayan bilgiler değildir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler:

Çerez bilgileriniz;

 • Tanıtım faaliyetlerinin optimize edilebilmesi amacıyla kullanılan yurtiçi veya yurtdışı sunucular, bunları kullanarak hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler,


 • İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,


 • Taleple sınırlı olmak kaydı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dâhilinde ve açık rızanıza başvurularak aktarılmaktadır.

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü taraf tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde üçüncü taraf web siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezleri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece çerezleri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü taraf web sitesinde mevcut olabilir.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme.
 • Tüm çerezleri engelleme.
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine  ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.


Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2. Sağ üstte Diğer  Ayarlar’ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş‘i tıklayın.
 4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.
 5. Çerezler‘i tıklayın.
 6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.


Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.


Safari

 1. Safari > Tercihler’i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
 4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.


Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, noter aracılığıyla yazılı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih, İstanbul adresine ulaştırarak ya da bize ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Ekremimamoglu.com’dan, yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçildiği bildirilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili ekremimamoglu.com’ndan her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla yukarıda belirtilen şekilde ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuru hakkınızı kullanmanız halinde, herhangi bir veri ihlaline yol açmamak adına, kimliğinizi doğrulamak amacıyla sınırlı olarak sizden bazı ek bilgiler talep edebilir, başvuru yönteminiz için size bu amaca elverişli yollar önerebiliriz.