Kentsel dönüşüm projelerimizi hazırlarken İstanbul’u bütüncül bir yaklaşımla ele alarak sadece binaların sağlam olmasını değil aynı zamanda afet lojistiğini ve bilgi ulaşımının aksamasını sağlayacak yatırımlar yapıyoruz. Kentin altyapısını güçlendiriyor, eski ve dayanıksız konutları dönüştürüyoruz.

10 Büyük Projeyle Depreme Karşı Dayanıklı İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde İstanbul’u yenilerken kimseyi mağdur etmeyecek, şehri dönüştürürken yüzbinlerce İstanbullunun güvende kalmasını sağlayacak 10 projeyi hayata geçireceğiz.

200 Bin Konut İçin Planlı Dönüşüm

Kentsel dönüşüm sürecinde çok acil olarak ele alınması gereken 200 bin konutun dönüşümü için kollarımızı sıvıyor, bu sırada hak sahiplerini ve kiracılar için vereceğimiz ek destekler ve projelerle kimseyi mağdur etmiyoruz. Emekliler için hazırladığımız ek projelerle dar gelirli tüm vatandaşlar gibi dar gelirli emeklilerimiz için de kentsel dönüşümün önünü açıyoruz.

1.     Vatandaşa Büyük Finansal Destek

İstanbul Yenileniyor projesi kapsamında dönüştürdüğümüz 50 bin konutun inşaat maliyetlerine destek olacak, dar gelirli vatandaşlarımız için kentsel dönüşümü ranttan çıkararak herkes için güvenli evler inşa edeceğiz.

İnşaat Maliyetinin %60’ını Karşılayacağız

Dar gelirli vatandaşlarımızın inşaat maliyetlerinin %60’ını biz karşılayacağız. Riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimiz için ayrı bir avantaj daha sunarak inşaat maliyetlerinin %65’ini biz karşılayacağız. Kentsel dönüşüm sırasında yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için finansal destek sistemlerimizle de İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz.

Sabit Taksitli, Faizsiz Ödeme Desteği

İstanbul Yenileniyor kapsamında kentsel dönüşüm sisteminden faydalanan herkese sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği sunacağız. Uzun vadeli taksitlendirme isteyen vatandaşlarımız ise yine sabit taksitle Kiptaş kefaleti ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Hibe desteği sağladığımız dar gelirli vatandaşlarımız ve emeklilerimiz de kalan miktarlarını sabit ödeme desteklerimizden yararlanarak tamamlayabilecekler.

Ev Sahibine ve Kiracıya 7000 TL Kira Desteği

Hızlı tarama ile tespit ettiğimiz, “D” ve “E” grubuna giren ve riskli bina ilan edilen yapılarımızda bakanlığın verdiği 5500 TL’nin üzerine 7000 TL ekstra kira desteğini sadece ev sahiplerini değil kiracıları da kapsayacak şekilde gelecek dönemde de sağlamaya devam edeceğiz. Dar gelirli emeklilerimiz için ek kira desteğini 9000 TL olarak ödeyeceğiz. Bütçemizden 8 milyar TL kaynak ayırdığımız bu projemizi kimseye mağduriyet yaşatmayacak şekilde planlayarak ele aldık. Toplam 80 bin ev sahibi ve kiracıya bakanlığın verdiği desteğe ek olarak destekte bulunacağız. 

Emeklilere 9000 TL Kira Desteği, Maliyetin %65’i Bizden!

Riskli binada yaşayan dar gelirli emeklilerimizi de unutmadık. Dönüşümü yapılacak konutu bulunan dar gelirli emeklilerimiz için bakanlığın verdiği desteğe ek olarak 7 bin TL yerine 9 bin TL kira desteği vereceğiz. Ayrıca yine dar gelirli emeklilerin hak sahibi olduğu konutların inşaat maliyetinin %65’ini biz karşılayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın ve emeklilerimizin de konutlarının dönüşümünü kolaylaştıracak, ödeme için kalan kısma da sabit taksitli ve faizsiz ödeme desteği sunacağız. 

Hak Sahiplerine Rezerv Konut Desteği

Dar gelirli vatandaşlarımızın binaları kentsel dönüşüme girdiğinde kirada oturacakları evleri belirlemeyi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan konutlarımızı yeni dönemde kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan İstanbullulara rezerv konut olarak ayıracağız. Dilerse hak sahipleri bu konutları kullanabilecek, dilerse kira desteğini alarak başka bir eve yerleşebilecek. Rezerv konutlara ek olarak bölgedeki sağlam ve boş konutları tespit ederek kiralamaları KİPTAŞ üzerinden biz yapacağız. Böylelikle hak sahipleri yeni ve güvenli evleri yapılırken oturduğu evin de sağlamlığından şüphe etmeyecekler. 

2.     25 Semtte 20.000 Yeni Konut Projeleri

İstanbul’da kentsel dönüşümün yanı sıra yeni konut projelerimize de devam edecek, sosyal konut projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Ödenebilir fiyatlarla sağlam ve dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz, yeni dönemde projesi hazır olan 12 bin konutu, yeni projelerle 25 semtte 20.000 konuta tamamlayıp İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 50 bin kentsel dönüşümden 20 bin yeni konut projelerinden 70 bin konutu önümüzdeki dönem tamamlayacağız.

 3.     40 Semtte 60.000 Konutta Güçlendirmeye Destek

İstanbul Yenileniyor sistemiyle sadece bina yenileme değil güçlendirme yaparak hak sahiplerine binalarını daha hızlı ve güvenli şekilde teslim edebiliyoruz. Hızlı taramayla belirlenen ve güçlendirme yapılması uygun bulunan ilk etapta 60 bin konutu sisteme dahil edeceğiz. Böylece bu 60 bin konuttaki hak sahipleri, yenilenmeden çok daha uygun maliyetle ve çok daha kısa sürede yeni evlerine kavuşacaklar.

4.     50.000 Konutta Yerinde Dönüşüm

İstanbul’da yaptığımız çalışmalar sonucunda tespit ettiğimiz yaklaşık 200 bin yapının hızla ve yerinde dönüşümü için düğmeye basıyoruz. 1,3 milyonluk konut birimini hızla ve yerinde dönüşümü için modelimiz ve projelerimiz hazır bulunuyor. 2024-2029 arasında ilk etapta 2/3 uzlaşma sağladığımız, projesine çalıştığımız her şeyi hazır olan 22 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz, yeni uzlaşı sağlanan projelerle birlikte bu sayıyı 50 bine çıkarmak olacak.

İstanbul Yenileniyor ve diğer kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında geçtiğimiz dönem 10 bin konut sözü vermiş, 12 bin konut teslim etmiştik. Bu dönemde de bu sayıyı 50 bine çıkarmak ve yerinde kentsel dönüşüm yaparak hak sahiplerini kendi semtlerinden, mahallelerinden etmeden çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarını teslim edeceğiz.

5.     10 Öncelikli Alanda 125.000 Konutta Planlı Dönüşüm

İstanbulluların can güvenliğini ve riskli alanları belirleyerek yüksek riskli olarak önceliklendirdiğimiz 10 bölge için planlamalarımızı hazırladık. Bu 10 öncelikli alanda yer alan 125 bin konutta dönüşümün önünü açacak planlarımızı meclisimizden geçirdikten sonra hızla çalışmalara başlayacağız. Kent ve vatandaşlarımız için sağlıklı, güvenli ve yüksek yeşil alanlarını hazırlayıp hak sahiplerine teslimini sağlamak için hızla çalışacağız.

6.     Dayanıklı Altyapıya Dev Yatırım  

İstanbul’un altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Raylı sistem, yol, viyadük ve köprülerimizi depreme karşı dayanıklı olacak şekilde güçlendireceğiz. İSKİ yetkisinde bulunan Pabuçdere, Kazandere, Sazlıdere, Terkos ve Elmalı Barajlarını güçlendireceğiz. Tahliye koridorlarımız öncelikli olmak üzere yaklaşık 250 riskli karayolu, köprü, viyadük, alt ve üst geçitlerden oluşan yapılarda güçlendirme ve yenileme yapacağız.

32 Deniz Yapısını Güçlendiriyoruz

İstanbul’un dört bir yanında bulunan 32 deniz yapısını da aynı şekilde depreme karşı dayanıklı hale getirecek, yok olmaktan kurtardığımız Haliç Tersanemizde tahliye ve afete müdahalede kullanmak üzere 8 adet yüzer iskele üreteceğiz. Yine Haliç Tersanesi’nde acil durum kurtarma gemisi inşa edeceğiz.

7.     10 Bölgede Yeni Afet Lojistik Merkezi

Tüm Türkiye’nin kentlerinde yaşanması olası acil durumlarda destek ve yardım organizasyonu yapabileceğimiz 10 bölgede afet lojistik merkezleri açacağız. Yerlerini belirlediğimiz afet lojistik merkezlerimizi önümüzdeki dönemde hızla hayata geçirecek, inşa edeceğimiz yeni raylı sistem hatlarının istasyonlarında da afet lojistiğine hizmet edecek alanlar oluşturacağız. 

8.     70 Semtte Afete Dirençli Parklar ve Yaşam Vadileri

İstanbul’da 70 farklı semtte Deprem Dirençli Parkların da içerisinde olduğu Afete Hazır İstanbul için Güvenli Yeşil Alanlar ve Yeşil Koridor Projesini hayata geçireceğiz. Böylece hem İstanbul’un yeşil alan kapasitesini artırarak kişi başına düşen yeşil alanı yükseltecek, hem iklim değişikliğinin ve doğanın bozulmasının önüne geçecek hem de hayata geçirdiğimiz deprem dirençli parklar ve yeşil alanlarla İstanbul’un toplanma alanları ve afet yönetimini kolaylaştıracağız. 

9.     Erken Uyarı ve Acil Müdahale Teknolojilerine Büyük Yatırım

İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi ile birlikte Marmara Bölgesi Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemini hayata geçireceğiz. Raylı sistem metro hatlarında deprem erken uyarı sistemini kuracağız. Bu uyarı sistemleriyle Marmara Bölgesi’nde olması muhtemel depreme bağlı yaşanabilecek büyük kazaların önüne geçebilecek acil önlem alabilmeyi sağlayacağız.

10.  250.000 İstanbulluya Afet Eğitimi

Afet farkındalık eğitimlerini artırarak devam edeceğiz. Her yıl 250 bin kişiye afet eğitimi vererek kurum olarak aldığımız önlemlerin yanı sıra bireysel olarak da bilinçlendirmeyi sağlayacak, olası İstanbul depremine karşı topyekûn mücadele edebilmeyi sağlayacağız.