Katılımcı demokrasiyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her kademesine yayacağız. 

  • Katılımcı Bütçe: Yeni dönemde başlattığımız katılımcı bütçe projelerine yönelik bütçeyi artıracağız. 
  • Vizyon 2050 Katılım Platformu: İstanbul’un 2050 vizyonunu hayata geçirmek için iş birliklerini çoğaltma, izleme ve geri bildirim süreçlerini katılımcı bir yaklaşımla yürütmek üzere Vizyon 2050 katılım platformunu hayata geçireceğiz. 
  • Sektör ve Hizmet Geliştirme Platformları: Farklı sektörlerden katılımcıları bir araya getirerek inovasyonu teşvik edeceğiz. 
  • 3 Ayrı Bölgede Sivil Toplum Çalışma Merkezleri: STK’lara ihtiyaçları dahilinde kapasite desteği vermek, iş birliği düzeylerini iyileştirerek bu sayede ortaya çıkacak toplum odaklı projeleri İstanbul’a kazandırmak için 3 ayrı bölgede Sivil Toplum Çalışma Merkezlerini hayata geçireceğiz. 
  • Bilim Kurulları: İstanbul ve yerel yönetimleri ilgilendiren temel konularda bilim kurulları oluşturacağız.