Demokrasi, hukuk ve toplum yararını, kent hakkı kavramını merkeze alan bir yerel yönetim anlayışı köklü bir Yerel Yönetimler Rerformu ile mümkün olacaktır. 

Karar, yetki ve sorumluluk alanlarını merkezi-yerel arasındaki yetki belirsizliklerini gidererek ve görev paylaşımını yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğine ve yerindenlik anlayışına uygun biçimde yeniden düzenlemek için etkin bir yerel yönetimler reformunun öncüsü olacağız. Bu kapsamda; 

  • Büyükşehir Yasası,
  • Kent Planlama, 
  • Çevre ve Afet Mevzuatı, 
  • İdari ve yönetsel birimler arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonu, 
  • Mali reforma yönelik düzenlemeler önereceğiz.