İstanbul konumuyla, tarihiyle, kaynaklarıyla, insanıyla, Asya’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Doğu Avrupa’ya geniş bir coğrafyanın ekonomik ve siyasi lideri olmayı hak ediyor. 

Bu potansiyeli açığa çıkaracak, İstanbul’u uluslararası alanda baş aktör haline getireceğiz. 

  • Uluslararası Kent Ağları ve Kent Liderliği: İstanbul’un Avrupa’da ve Balkanlardaki etkinliğini, Ortadoğu ve Asya bölgeleriyle ilişkilendirecek, küresel alanda daha güçlü hale getireceğiz. 
  • Uluslararası Kent Koalisyonları ve İş Birliği Ağı: Uluslararası platformlarda güven teşkil etmek ve dünyanın ilham veren şehirleriyle deneyime dayalı iş birliklerini geliştirmek üzere Uluslararası Kent Koalisyonları ve İş Birliği Ağı’nı kuracağız. 
  • İstanbul Uluslararası İlişkiler Ofisi: İstanbul’un evrensel belgelere ilişkin konularda ulusal ve yerel düzeyde verdiği taahhütlerin yerine getirilmesini izleyip denetlemek ve İstanbulluların ve sivil toplumun İstanbul’u uluslararası düzeyde temsil etmeleri için profesyonel ve eğitici fırsatlar oluşturmak üzere İstanbul Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni hayata geçireceğiz. Küresel
  • Müzakere ve Kentsel Demokrasi Enstitüsü: İstanbul'un yönetişim ve karar vermede katılımcı demokratik yaklaşımları hayata geçirmesi ve yerel demokrasi alanında dünyada lider bir şehir olması yolunda atılacak adımları izlemek ve raporlamak üzere sivil toplum bileşenlerinin koordinasyon halinde bir araya geleceği ve uluslararası demokratik çerçevelere dayanan politikalar üreteceği Küresel Müzakere ve Kentsel Demokrasi Enstitüsü’nü hayata geçireceğiz.