Vatandaşlarımızın ulaşım, sağlık, eğitim, temiz çevre, temiz suya erişim gibi hakları mümkün kılacak koşulların ve düzenlemelerin sağlanması temel önemdedir.  

Kent imkanlarından faydalanmada ayrımcılığa uğramadan, adil, eşit, özgür ve demokratik katılımcı mekanizmaların teminatı olacağız. Bu kapsamda kuracağımız Kent Hakkı Büromuzda;

  • Kent ve kentli haklarını koruyacak ve savunacağız. 
  • Vatandaşlarımızın kent, çevre, planlama, kentsel dönüşüm vb. konularda hukuki sorunlarının çözümü için rehberlik hizmeti sunacağız.