Şile Karakiraz Köyü, İSTAÇ Entegre Atık Yönetim Tesisleri yerleşkesinde inşa ettiğimiz, AB standartlarında kurulan ilk atık yakma tesisimizi, İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisimizi hizmete açtık.

İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi’ni Açtık 

İstanbul’un altyapısına ve tesislerine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hizmete açtığımız tesisimizin yapımına 4 Nisan 2019’da başlamıştık. Sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar ve hastanelerden kaynaklanan tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edileceği tesisimizin yapımında ağırlıklı olarak yerli üretim malzemeleri kullandık.

Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi ile Çevreyi Koruyoruz

İBB iştiraki İSTAÇ’a ait endüstriyel atık tesislerinden Ara Depolama ve Elleçleme Tesisi’ne alınan atıklar daha öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Termal Bertaraf Tesisi’ne gönderilerek bertaraf ediliyordu. Ancak artık İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi ile İstanbul’un atıkları başka bir yere gitmeden İstanbul’da bertaraf edilecek. Böylelikle sevk yüzünden oluşan yüksek nakliye maliyetlerinin, fosil yakıt tüketiminin ve atık taşıma araçlarından kaynaklı emisyonların önüne geçtik.

Sera gazı emisyonu ve sera etkisi oluşturan fosil yakıtlarının kullanımını azaltacağımız tesisimizle birlikte atıkların nakliyesi esnasında muhtemel çevre kazası riskini de en aza indiriyoruz. Tesiste işlem görecek atıkların, hacimsel olarak %80 oranında azaltımını sağlayacağız.

Atıklardan Elektrik Üreteceğiz

77 bin metrekare alana inşa edilen tesisimiz yıllık 33.000 ton atık yakma kapasitesine sahip. 7/24 çalışma esasıyla işleteceğimiz tesisimiz, döner fırın yakma prosesi sonrasında yer alan buhar türbini sayesinde elektrik üreterek yılda yaklaşık 18.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.