Büyükçekmece’ye yeni bir doğal yaşam parkı kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Büyükçekmece’de temel altyapı sorunlarını çözerken hem İstanbul’a hem de Büyükçekmece’ye 1,5 milyon metrekarelik göl parkı kazandırıyoruz.

Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı’nın Temelini Attık

İstanbul’un merkezine kara yoluyla bir saatlik bir uzaklıkta olan Büyükçekmece Gölü ve çevresinde doğal yaşam parkı çalışmaları yaparak çevreyi koruma altına alıyoruz. Mutlak koruma alanında tüm İstanbulluların rahatlıkla gezip dolaşabileceği yürüyüş ve bisiklet rotası oluşturuyoruz. Ayrıca alanda otopark sorunu oluşmaması için mevcut yola entegre otopark noktaları belirliyoruz. 

Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı projesi kapsamında doğal yaşamı ve biyoçeşitliliği koruyacak şekilde büyük bir yeşil alanı İstanbulluların kullanımına açıyoruz. Kentin tarihî mirasına ve ekolojik yapısına uygun bir kent peyzajı gerçekleştiriyoruz. Doğal yaşam parkının yürüyüş ve bisiklet yolu çevresinde, yine doğal yaşama zarar vermeden, mülkiyeti olan bölgelerde kafe, ibadethane, büfe, seyir terası ve çocuk oyun alanları da yer alacak. Ayrıca parkta rekreatif alanlar ve kuş gözlemi alanları gibi noktalar açacağız.

Büyükçekmece Gölü’nü Koruyoruz

Büyükçekmece Gölü proje alanında ilk bantta sulak alanlara ve yaban hayatına uygun bitkilendirme çalışması yapıyoruz. İkinci bantta ise yeşil alanı çeşitlendirecek ve zenginleştirecek tematik bitki çalışması yer alacak. Proje alanının üçüncü bandında ise gürültü ve toz kirliliğinde koruyacak, bölgenin amenajmanına uygun sınır bitkilendirme çalışmaları yapıyoruz.

Yeşil alan çalışmalarının yanı sıra içme suyu havzalarındaki su miktarını ve kalitesini korumak ve sınırlandırmak için çalışıyoruz. Büyükçekmece Gölü’nün mevcut su kalitesini ve doğal yapısını koruyarak sürdürülebilirliği sağlıyor, doğal yaşama zarar vermeden kent hayatıyla birleştiriyoruz. Böylece hem yeşil alanları koruyoruz hem de su havzalarındaki işgallerin ve illegal kullanımlarının önüne geçiyoruz.