Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde her yıl belirlediğimiz konu başlıklarında 5.000 Ar-Ge projesine destek vereceğiz.