Girişimlerin ve yaratıcı aktörlerin fon kaynaklarına ulaşımının kolaylaştırılması, finansal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla İstanbul Girişimcilik Sermayesi Yatırım Fonu’nu kuracağız. Melek yatırımcılar, sektör temsilcileri, İBB ve iştiraklerinden oluşan bir üst kurul tarafından yönetilecek bu fon aracılığıyla, seçilen projelere yılda toplam 1 milyon dolarlık bütçe desteği vereceğiz.