İstanbul’un 10 ayrı noktasında kuracağımız Bilgi ve İnovasyon Fabrikaları kültür-sanattan yeni medyaya, veri işlemeden toplum bilimlerine, tasarımdan raporlamaya pek çok konuda bilgi işleme, üretim ve pazarlama altyapısı sağlayan merkezler olacak. 

Bu fabrikalar güçlü altyapılarıyla bireylere, şirketlere, dernek ve kooperatiflere bilgi işleme, üretim ve pazarlama imkânı sunacak. 

Gençler bu sayede iş kurup uluslararası networklere entegre olabilecek. Bilgi ve İnovasyon Fabrikalarıyla 5 yılda 25.000 gencimize gelir sağlayacağız.