İstanbul’un altyapısına yaklaşık 800 milyon TL yatırım yaparak Üsküdar’da bulunan Bekardere ve yan kollarında ıslah projesinin temelini attık. Dere ıslahı ve çevre projemiz sayesinde taşkınlara son veriyor, Boğaz’a giden atık suların önüne geçiyoruz.

Üsküdar’a İSKİ’den 800 Milyon TL’lik Yatırım

Yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırımla temelini attığımız Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi’yle hem bölgedeki altyapı problemlerini çözüp taşkınların önüne geçeceğiz hem de Boğaz’a giden atık suları engelleyerek çevremizi koruyacağız. Projeyle birlikte önemli bir çevreci adım atarak yağmur suyu hatlarıyla atık su hatlarını ayırıyoruz. Böylece yağmur suyuyla atık suların karışmasını önlüyor, yağmur sularının doğal bir şekilde denize ya da barajlara akıtarak çevremizi koruyoruz.

Üsküdar’ın Altyapısını Güçlendirmeye Devam Ediyoruz

Üsküdar’da daha önce hayata geçirdiğimiz Çavuşdere ve Bülbüldere Yağmur Tünelleri ve Istavroz Atık Su Tüneli projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Taşkınların ve çevre kirliliğinin önüne geçeceğimiz ıslah projesiyle birlikte, daha önce 13 noktada durdurduğumuz gibi, bu bölgeden de Boğaz’a atık su karışmasını engelleyeceğiz.

Üsküdar’da Bekardere ve yan kolları olan Talimhane deresi ve Kızıltepe derelerinden İstanbul Boğazı’na akan kanalizasyon ve atık suyu girişini durduracağız. Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi tamamlandığında, dere havzasında bulunan atık suları kolektörlerle birlikte Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşıyacağız.