Her sene yenilerini ekleyerek geliştirdiğimiz tarım ve hayvancılık desteklerimizle üreticiyi teşvik ediyor, İstanbul’da tarım ve hayvancılığı tekrardan harekete geçiriyoruz.

İstanbul’da Tarım Desteği Sağlıyoruz

İstanbullu çiftçileri ve üreticileri teşvik etmek, maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimden çekilen üreticilerimizi geri kazanıp tekrardan tarıma teşvik etmek için üreticilerimize destek sağlıyoruz. Sağladığımız desteklerle tarımsal alanların betonlaşmasını önlemeyi amaçlıyoruz.

Tarımı canlandırmak için yazlık sebze üreten çiftçilerimize domates, biber, hıyar, patlıcan ve karpuz fidesi desteği vererek tarımsal alanlardaki ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Yazlık fide desteğinin yanı sıra çiftçilerimize kışlık fide, gübre, mazot, malç naylonu, silajlık mısır tohumu, damla sulama hortumu, makine ve ekipman gibi tarımsal ürün desteği de sağlıyoruz.

Kemerburgaz’da Fide Üretim Seraları Oluşturduk

İstanbul’da tarımı canlandırmak için üreticilerimize sağladığımız fide desteğinin yanı sıra fide yetiştiriciliğini de artırmak için fide üretim seraları oluşturuyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz fideleri, Kemerburgaz Odayeri’ndeki katı atık sahasında kurduğumuz serada üretiyoruz.

İstanbul’da Hayvancılığı Canlandırıyoruz

İstanbul’da sadece tarımı değil aynı zamanda hayvancılığı da teşvik etmek için hayvancılık ve balıkçılık yapan üreticilerimize destek sağlıyoruz. Üreticilerimizin hayvancılık konusundaki en önemli girdi kalemlerinden olan yem konusunda destek sağlayarak hem maliyetleri azaltıyoruz hem de üreticiler için ekonomik koşulları iyileştirerek kaliteli üretimi artırıyoruz.

İBB tarihinde bir ilki gerçekleştirerek büyükbaş hayvan yemi desteği de verdiğimiz üreticilerimize yaptığı üretime uygun olarak sığır süt yemi, küçükbaş hayvan kuzu besi yemi, büyükbaş sığır manda süt yemi; balıkçılara da tekne bakım malzemesi desteği sağlıyoruz.

Şile Arıcılık Merkezi’ni Açtık 

İstanbul’da arıcılık ve bal üretimi yapan üreticilerimize de destek oluyoruz. Şile Belediyesi ve Yeniköy, Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Şile Arıcılık Merkezi’ni açtık. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan merkezimizde arıcılık alanında çeşitli çalışmalar yürütüyor, üreticilerimize destek sağlıyoruz. Arıcılara ve bal üreticilerine ürün ve pazarlama aşamasında destek olmanın yanı sıra polen, propolis, arı ekmeği gibi arı ürünlerine işlem yapılma aşamasında da destek sunuyoruz. Ayrıca arıcılıkla uğraşan İstanbullulara, arıcılıkla ilgili ekipman desteği sağlıyor, merkezimizde ürettiğimiz arı yemlerini üreticilere ücretsiz dağıtıy