Bina İnceleme Projesi kapsamında İstanbul’un dört bir yanında yapıları ziyaret ediyor, ziyaret ettiğimiz binalarda incelemelerde bulunarak deprem risk tespiti yapıyoruz.

İstanbul’da Hızlı Tarama Yöntemiyle Riskli Binalarda Tespit Yapıyoruz 

Hızlı tarama yöntemiyle depreme dayanıksız olarak tespit ettiğimiz riskli binalarda uygun ve güvenilir şekillerde yıkım gerçekleştiriyoruz. Yıkım yaptığımız riskli binalarda kiracılara ve ev sahiplerine, bakanlığın verdiği 5.500 TL kira desteğinin yanı sıra ekstra 7.000 TL kira desteği sağlayarak İstanbulluların yanında olmaya devam ediyoruz.

Öncelikli olarak depreme hiçbir şekilde dayanıklı olmayan 318 riskli binada yıkım sürecini başlatmıştık. Hızlı tarama yönteminin şehir genelinde genişlemesiyle birlikte 556 riskli binanın acilen yıkılıp dönüştürülmesi gerektiğini tespit ettik. 556 riskli binanın 131’ini yıktık ve 4.600 ailemizin konutlarını güvenli hâle getiriyoruz.

İBB Hızlı Tarama Yöntemi Nedir?

Hızlı tarama yöntemi ile binalarda, binaların depreme uygunluklarını, risk yapılarını ve bölgenin mevcut durumu hakkında değerlendirmeler yapıyoruz. Yaptığımız tespitleri yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel şekillerde gerçekleştiriyoruz. Binalara ait yükseklik, kolon ve perde ölçülerini alarak binaların ve bölgenin depreme karşı risk durumunu tespit ediyoruz.

İBB Bina Tespiti Sonucunda Ne Olur?

Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz hızlı tarama sonucunda alınan örnekler sonrasında ekiplerimiz, örnek aldığı yerlerde geri onarım ve tadilat çalışmasını gerçekleştiriyor. Hızlı tarama yöntemi sadece bilgilendirme ve tespit için yapılıyor. İBB bina tespiti sonuçlarının anlamları şu şekilde:

  • A sınıfı puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)
  • B sınıfı puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)
  • C sınıfı puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)
  • D sınıfı puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)
  • E sınıfı puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)