Önümüzdeki dönemde projeleri hazır olan 24 kent meydanını tamamlayarak İstanbul’a toplamda 46 meydan kazandırmış olacağız. Meydanların tek merkezden kontrolü ve bakımının bütüncül bir şekilde sağlanması için Meydan Alan Yönetim Sistemi’ni hayata geçireceğiz ve İstanbul'un tüm meydanlarını turizm destinasyonuna dahil edeceğiz.