İstanbul’un 2030 yılında “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Belediyemiz arasında protokol ile imzalanan “İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı”nı hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm ve deprem riski kapsamında yenilenen binaların iklim dostu olması amacıyla Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Kılavuzu’nu hazırlayacağız.