5 yılda 250 adet riskli kara yolu, köprü, viyadük, alt ve üst geçit ile 32 adet deniz yapısını yenileyecek ya da güçlendireceğiz.  Tüm raylı sistem hatlarımız depreme dayanıklı olacak, afet anında, acil durumda farklı ihtiyaçların giderilebilmesi için aktif olarak kullanılabilecek. 

İstanbul’da tahliye koridorlarıyla entegre olacak biçimde deniz yolunu kullanmak üzere, afete müdahalede kullanacağımız 8 adet yüzer iskeleyi, yok olmaktan kurtardığımız Haliç Tersanemizde üreteceğiz. Haliç Tersanemizde acil durum kurtarma gemimizin imalatına bir an önce başlayacağız.