İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi ile birlikte Marmara Bölgesi Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Raylı sistem ve metro hatlarında deprem erken uyarı sistemini kuracağız.