İstanbul’da tarımı güçlendirmek ve çiftçilerimizi desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul’un iklim ve toprak şartlarına uyumlu yerli buğdayların deneme hasadını Silivri’de gerçekleştirdik.

Buğday Deneme Hasadını Silivri’de Yaptık

İBB tarımsal destekleri kapsamında İstanbul’un iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayacak, yüksek verimli fide ve tohum deneme hasadını çiftçilerle birlikte Silivri Gazitepe Köyü’nde gerçekleştirdik.

2023 yılı hububat ekim döneminde gönüllü çiftçilerimizin desteğiyle toplam 130 dekor alana 7 çeşit buğday; 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimi yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen 5 çeşit yerli buğday tohumu hasadını Silivri’de gerçekleştirdik. Toplamda 50 dekarlık alana ektiğimiz buğday tohumlarının kalite ve verim açısından değerlendirdikten sonra tarımsal destek kapsamına alacağız.

İstanbul’da Tarımı Canlandırıyoruz

İstanbul’da 2020 yılından günümüze kadar çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. 2020 yılında 693 çiftçiye destek verilirken 2024 Temmuz itibarıyla bitkisel üretimde 4.660; hayvansal üretimde 2.003; arıcılıkta 417; balıkçılıkta 1.300 üretici olmak üzere toplamda 8.401 üreticiyi destekliyoruz. 2020’den günümüze kadar üreticilerimize sunduğumuz İBB destekleri:

  • 55 milyondan fazla fide desteği
  • 8.947 torba ayçiçek tohumu desteği
  • 5.750 torba silajlık mısır tohumu desteği
  • 2.973 ton, 2 çeşit ekmeklik buğday tohumu desteği
  • 308 ton gübre desteği
  • 362 km uzunluğunda damla sulama hortumu desteği
  • 1.500 km uzunluğunda malç naylonu desteği
  • 708.605 litre mazot desteği