İstanbul’da 100 kültür bölgesi ve 200 yeni kültür mekânı ile kültür yönetiminde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Kadıköy’den Yedikule’ye, Maçka’dan Haliç’e kültür bölgeleri oluşturacak, tüm imkanlarımızla, İstanbulluların kültür ve sanata her yerden erişimini sağlayacağız. Azatlı Baruthanesi Kültür Bölgesi ve Ünalan Kültür Bölgesi de bu alanda İstanbul’a hizmet edecek çekim merkezleri haline gelecek.