İstanbullu üreticilerden satın aldığımız buğday miktarını yılda 30.000 tona çıkaracağız.

İstanbul’daki çiftçiler için alım garantili, sözleşmeli tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. 

İBB tarihinde ilk kez başlattığımız tohum, gübre, fide, mazot, yem vb. destekler ile arıcılık ve balıkçılık desteklerini 2 katına çıkaracağız. 

Yeni seralar yapılması ve mevcut seraların yenilenmesi için sera destek paketi uygulaması başlatacağız. 

Tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz, birlikler ve ziraat odalarıyla su ürünleri kooperatiflerimiz için makine ekipman desteği sağlayacağız.