• 3 yeni Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Merkezi açarak evde sağlık hizmetleri, tıp merkezi, ağız diş sağlığı hizmetleri, bağımlılıkla mücadele birimleri, İSG birimleri, engelli danışmanlığı birimleri, dijital şiddetle mücadele birimleri, obeziteyle mücadele birimleri, PDM birimleri ve meme sağlığı birimleri gibi sağlık destek hizmetlerini tek merkezde sunacağız.
  • Psikolojik Danışma Merkezleri sayımızı 28’den 39’a çıkartacağız. 5 olan Bağımlılıkla Mücadele Merkezi sayısını 15’e çıkartacağız.
  • Yalnız yaşayan yaş almış bireylere yönelik acil durum butonunu hayata geçirecek ve yaygınlaştıracağız.
  • Avrupa ve Asya Yakası’nda birer tane İş Sağlığı Güvenliği Çalışma Eğitim Merkezi kuracağız.
  • İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Merkezi sayısını 5 yapacağız ve bu merkezleri Organize Sanayi Bölgeleri’nde yaygınlaştırarak etkin şekilde denetleyeceğiz.