Uclg-Mewa Sosyal içerme paneli Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. – Ekrem İmamoğlu

Uclg-Mewa Sosyal içerme paneli Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

ekrem imamoğlu

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sosyal İçerme Paneli, Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde Kaya İstanbul Fair and Convention Hotel’de gerçekleşti. Sürdürülebilir yerel kalkınma için sosyal içermenin rolünün ortaya konduğu programda; UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komite Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye olarak toplumsal eşitliği oluşturma ve mülteciler dahil her tabakanın sunulan hizmetlerden eşit şekilde faydalanabilmelerini sağlama konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. İmamoğlu, uluslararası katılımcılara ilçenin çehresini değiştiren kent parkı Yaşam Vadisi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ni tanıtan bir sunum yaptı.

İnsan hakları ve katılımcı demokrasi alanında ortak bir zemin oluşturmak için kentler ve kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan UCLG-MEWA Sosyal İçerme Paneli, Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde Kaya İstanbul Fair and Convention Hotel’de yapıldı. İki oturum olarak düzenlenen Panele; sosyal içerme konusunda çalışan sivil toplum örgütü ve vakıf temsilcileri, akademisyenler ve Lübnan ile Ürdün ülkelerinin ilçe belediye yetkilileri katıldı. Programın açılış konuşmasını UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı. İlk oturumda toplumsal içerme ve kadın, çocuk dostu şehirler ile illerin toplumsal eşitliği karnesi ele alındı.

“Adalet, Vicdan ve Eşitlik Kavramları Herkes İçin Olmalı”

UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komite Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerme kavramının ilk kez 1999’da dile getirildiğini ifade ederek, “Kendi değerler ve kimliğimizin yanında ortak değerler ve özgür bir kimlik etrafında özgür ve eşit bireyler olarak buluşabilmek gerekiyor. Ancak farklılıklarımızı, tüm renklerimizi ve çeşitliliğimizi koruyarak, bize özgü olanları muhafaza ve geliştirme hakkında sahip çıkarak gerçek eşitliğe ulaşabiliriz. Sosyal sorunların çözümü için adalet, vicdan ve eşitlik duygusu büyük önem arz ediyor. Bu kavramlar herkes için olmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

“Yerel Yönetim En Önemli Araç”

Başkan İmamoğlu, devam ettiği konuşmasında insan onuruna yakışan hayatların sürülebilmesi adına yerel yönetimlerin en önemli araç olduğuna vurgu yaptı. Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm komşulara eşit hizmetler sunmaya, ayrımcılığın her türlüsü ile mücadele etmeye çalıştıklarını belirten İmamoğlu, ilçede tam 2 bin apartman görevlisi olduğunu ve onları birer bina teknisyeni haline getirecek ciddi mesleki eğitimler düzenlediklerini söyledi. Bir diğer uygulama olarak da gerçek bir sosyal dönüşümün yaşandığı Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ni örnek verdi.

Uygulama Örneği Olarak “Yaşam Vadisi” Tanıtıldı

“Sosyal İçerme Alanında İyi Uygulama Örnekleri” adı altında gerçekleşen 2. Oturum’un Moderatörlüğünü Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz yaptı. Başkan İmamoğlu, oturumun başında sunduğu sosyal alanlar ve erişilebilirliği açısından ilçeyi kapsayan Yaşam Vadisi’ni anlattı. İmamoğlu, “İnsanlığın yüzde 90’nın kente yığılması büyük bir problem. Nüfusun sıkıştıkça doğal yaşam alanlarına daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Yaşam Vadisi’ni de bu bağlamda geliştirdik. İlk etabı 250 m2’lik bu alanı İstanbul’un hizmetine sunduk. 2.Etab’ın projesi de başladı. Kentlerin yaşamındaki huzur, kadınların ve çocukların huzurlu olup olmadığı ile ölçülebilir.” şeklinde konuştu. Ardından Lübnan ve Ürdün’ün ilçe belediyelerinden temsilciler, sunumlarını gerçekleştirdi. Panel sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek, kendilerine Plaket takdim etti. Panelin ardından üyelerle UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Toplantısı yapıldı. Başkan İmamoğlu, toplantı sona erdikten sonra panel misafirleri ile Yaşam Vadisi’ni gezdi ve misafirlerini öğle yemeğinde ağırladı.