Dil Eğitimini Yaşam Standartı Haline Getireceğiz – Ekrem İmamoğlu

Dil Eğitimini Yaşam Standartı Haline Getireceğiz


Dil Eğitimini Yaşam Standartı Haline Getireceğiz


Dünya dilleri merkezinde ucuz ve nitelikli dil eğitim kursları sağlayacağız. İstanbul Küresel Kent Akademisi ile bilimsel çalışmalara destek olacak, online eğitimler ve uluslararası eğitim olanakları sağlayacağız.Saraçhane Gençlik Kütüphanesi adı ile Dünyanın önde gelen fiziki ve dijital kütüphanelerinden birini kuracağız. İBB hizmetlerinde düzenli ve gönüllü yer alanlara ücretsiz staj, yurtdışı eğitim ve dil eğitimi imkanı sağlayacağız.

Okul