Tüm dünya afetler ve iklim krizine karşı ortak akılla alınacak global önlemler için kritik bir dönemden geçiyor. İklim krizi global bir sorun ve her yeri etkiliyor. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyükşehir yönetimlerine de yüksek sorumluluk düşüyor. Biz de İstanbul’da hem depreme hazırlık, hem de iklim kriziyle mücadele için önemli adımlar atıyoruz.

Glasgow’da gerçekleşen COP26 Zirvesi’nde, İstanbul’un kentlerde güvenli yapılar oluşturma ve depreme hazırlık planını sunarak deneyimlerimizi dünya ile paylaştık.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığımız ikili görüşmemizde de, 4 kıtadan belediye başkanlarıyla yaptığımız yuvarlak masa toplantısında da iklim krizi için yerel yönetimler düzeyinde bir sürecin işletilmesinin önemini vurguladık. Bütün karar alıcılara ve liderlere bu konuda yerel düşünmenin önemini ve pratik adımlarımızı aktardık.

Uluslararası bütün platformlarda şehrimiz ve ülkemiz için yer alacağız. İstanbul için en acil konu olan afetlere hazırlık, sağlıklı ve güvenli yapılar oluşturma konusunu her platformda gündem yapmaya devam edeceğiz.