İnsan hakları ve katılımcı demokrasi konulu panel Beylikdüzü’nde başlıyor. – Ekrem İmamoğlu

İnsan hakları ve katılımcı demokrasi konulu panel Beylikdüzü’nde başlıyor.

ekrem imamoğlu

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (OCLG-MEWA) Sosyal İçerme Paneli, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komite Başkanı olan Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İnsan hakları ve katılımcı demokrasi alanında ortak bir zemin oluşturmak için ilgili aktörlerin bu alanlardaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları Sosyal İçerme Paneli, 17 Ekim Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında Kaya İstanbul Fair and Convertiın Hotel’de yapılacak.

Kasım 2014’te oluşturulan ve toplumun tüm kesimlerinin sorun, ihtiyaç ve taleplerine öncelik vererek, insan merkezli çoğulcu yönetim ilkeleri ve sosyal belediyecilik kavramı temelinde çalışmalarını sürdüren bölgesel bir platform olan UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komite Başkanı Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde bir panel gerçekleştirecek.

Kentler, kurumlar ve ağlar arasında sürdürülebilir yerel kalkınma için sosyal içermenin rolünü ön plana çıkaran program, bilgi paylaşımını ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, 17 Ekim Salı günü Kaya İstanbul Fair and Convertiın Hotel’de bir araya gelecek.
İnsan hakları ve katılımcı demokrasi alanında ortak bir zemin oluşturmak için ilgili aktörlerin bu alanlardaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları panele; sosyal içerme konusunda çalışan sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf ve üniversite temsilcileri katılacak. Panele katılmak isteyenler, aşağıdaki linkte oluşturulan online bir kayıt formunu doldurmalılar.